رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد


تاریخ :تیر ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شدرکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد. رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد رکورد ختم کل قرآن در ۱۱ ساعت توسط حافظ قرآن فلسطینی در این کشور ثبت شد.رکورد سریعترین ختم قرآن شکسته شد لردگان