ازدواج زودهنگام پسر سعودی جنجالی شد +عکس


تاریخ :فروردین ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ازدواج زودهنگام پسر سعودی جنجالی شد +عکسپدری سعودی، پسرِ نوجوانش را در شانزده سالگی مجبور کرد که به ازدواج زودهنگام تن دهد و داماد شود. ازدواج زودهنگام پسر سعودی جنجالی شد +عکس پدری سعودی، پسرِ نوجوانش را در شانزده سالگی مجبور کرد که به ازدواج زودهنگام تن دهد و داماد شود.ازدواج زودهنگام پسر سعودی جنجالی …