روح ناپاک شیطان در کالبد سازمان مجاهدین! +فیلم


تاریخ :شهریور ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روح ناپاک شیطان در کالبد سازمان مجاهدین! +فیلمرضا صفا مدیر شبکه مسیحی: خدا نکند که در ایران روزی مجاهدین قدرت پیدا کنند، چون اگر اینها قدرت پیدا کنند خیلی از ایرانی ها زیر مرگ می روند و کشتار زیادی خواهد شد. اینهمه ما ضد جمهوری اسلامی حرف زدیم و اینها اینقدر ما را تهدید نکردند …