تصویر ندارد

روایت مجری ضدانقلاب از حضور مبلغان‌سعودی در مساجدآمریکا +فیلمدر یکی از برنامه های ماهواره ای مجری برنامه به انتقاد از وجود تفکرات اسلام افراطی در آمریکا که از سوی عربستان حمایت می شوند، پرداخته و روایت خود را از حضور در مساجد آمریکا و محافل ترویج اسلام افراطی در معرض دید عموم قرار می دهد. …