رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن


تاریخ :فروردین ۲۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن«عبدالرحیم خلف»، استاد باستان‌شناسی و هنرهای اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه «حلوان» مصر، در پژوهشی جدید تصریح کرد که قرآن کریم تنها با 14 حرف مقطعه نوشته شده است. رمزگشایی استاد مصری از حروف مقطعه قرآن «عبدالرحیم خلف»، استاد باستان‌شناسی و هنرهای اسلامی دانشکده ادبیات دانشگاه «حلوان» مصر، در پژوهشی …