دعایی برای دفع دشمن


تاریخ :فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دعایی برای دفع دشمنمرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و عنت الوجوه للحی القیوم و قد حاب من حمل ظلماً» برای دفع دشمن مفید است. دعایی برای دفع دشمن مرحوم آقا (قاضی) فرموده‌اند: قرائت «کَهیعَصَ حمَ عسق و عنت الوجوه للحی القیوم و قد حاب من حمل ظلماً» برای دفع دشمن مفید است.دعایی …