تصویر ندارد

حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شودچند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند. حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود چند تن از مراجع تقلید به پرسشی هایی با موضوع معاشرت پاسخ گفته اند.حکم …

ادامه نوشته | پیوند پایدار | دیدگاه‌ها برای حکم دست دادن با زن نامحرم در صورتیکه امتناع کردن موجب بروز ناراحتی شود بسته هستند
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,