آیاتی که در حکم دعا هستند


تاریخ :اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیاتی که در قرآن مجید در آن از خداوند متعال طلب و درخواستی صورت گرفته است. اخبر جهان مرجع توریسم