داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم


تاریخ :خرداد ۸, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریمما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم به آن نخواهیم داشت. داغ رفتن به حج ابراهیمی را به دل عربستان می‌گذاریم ما توقع رفع موانع بر سر راه حج را از عربستان نداریم حتی هیچ امیدی هم …