خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلم


تاریخ :تیر ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلمدر یکی از شبکه های وهابی، مجری برنامه ادعا می کند خداوند می تواند سنگی را بیافریند که نتواند آن را بلند کند و حتی خداوند می تواند خودکشی کرده و خود را از بین ببرد! خدا هم می تواند خودکشی کند! +فیلم در یکی از شبکه های وهابی، …