می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب


تاریخ :فروردین ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالبدر زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی کنیم ولی همین که نوبت به او«خداوند مهربان» می رسد احساس خستگی می کنیم! می دانید خدا چیست یا کیست؟ +جواب جالب در زندگی روزمره برای خیلی چیزها وقت می گذاریم بدون اینکه احساس خستگی …