آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟


تاریخ :خرداد ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟هر کس از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده است. آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟ هر کس از پیامبر پیروی کند از خدا پیروی کرده است.آیا مومنین خداوند رادر بهشت می بینند؟ تکنولوژی جدید

کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟


تاریخ :اردیبهشت ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند… کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟ حضرت رسول اکرم(ص) فرمودند: هشت تن هستند که در روز قیامت، دشمن‌ترین افراد نزد خداوند می‌باشند…کسانی که دشمنان خداوند در روز قیامت هستند؟ یوزرنیم …