حبس خانگی امام جمعه الاحساء عربستان


تاریخ :بهمن ۲۴, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

دستگاه امنیتی رژیم سعودی به منظور جلوگیری از سخنرانی امام جمعه الاحساء دستور حبس خانگی وی را صادر کرده است. استخدام مدرسه