حمله به مسلمانان در فرانسه سه برابر شده است


تاریخ :دی ۳۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

وزیر کشور فرانسه گفت سال ۲۰۱۴ در مجموع ۱۳۳ حمله به مسلمانان گزارش شده بود. مرکز فیلم اپدیت نود۳۲