فیلم/ حمایت مردم مالزی از مسلمانان میانمار


تاریخ :آذر ۱۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فیلم/ حمایت مردم مالزی از مسلمانان میانمار فیلم/ حمایت مردم مالزی از مسلمانان میانمار فیلم/ حمایت مردم مالزی از مسلمانان میانمار

حمایت سایر مناطق پاکستان از مسلمانان کشمیر


تاریخ :تیر ۲۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

حمایت سایر مناطق پاکستان از مسلمانان کشمیرمردم پاكستان با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از مسلمانان کشمیر اعلام کردند. حمایت سایر مناطق پاکستان از مسلمانان کشمیر مردم پاكستان با برگزاری تظاهرات حمایت خود را از مسلمانان کشمیر اعلام کردند.حمایت سایر مناطق پاکستان از مسلمانان کشمیر مجله اتومبیل