تنها جایی که ربا دادن جایز است


تاریخ :اسفند ۲۹, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :دسته‌بندی نشده
تصویر ندارد

روشن است که در اسلام ربا گرفتن و ربا دادن (چه در قرض و چه در معامله) جایز نیست، ولی این قانون در مواردی استثنا شده است. دانلود سریال استخدام ایران