ثروتمندان با دقت بخوانند


تاریخ :مرداد ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ثروتمندان با دقت بخوانندامیرالمؤمنین علیه السلام علت گرسنه ماندن فقرا و بازخواست ثروتمندان در این باره را بیان فرمودند. ثروتمندان با دقت بخوانند امیرالمؤمنین علیه السلام علت گرسنه ماندن فقرا و بازخواست ثروتمندان در این باره را بیان فرمودند.ثروتمندان با دقت بخوانند خرید بک لینک رنک ۶ اخبار دنیای دیجیتال