فیلم/ مستند تکفیر و ترور (قسمت اول)


تاریخ :مرداد ۱۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فیلم/ مستند تکفیر و ترور (قسمت اول)مستند تکفیر و ترور راوی جنایات اعضای گروهک تروریستی_تکفیری توحید و جهاد در استان کردستان است. فیلم/ مستند تکفیر و ترور (قسمت اول) مستند تکفیر و ترور راوی جنایات اعضای گروهک تروریستی_تکفیری توحید و جهاد در استان کردستان است.فیلم/ مستند تکفیر و ترور (قسمت اول) گروه تلگرام