تجافی درنماز چیست؟


تاریخ :اردیبهشت ۲۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تجافی درنماز چیست؟تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در سه مورد در نماز به کار رفته است تجافی درنماز چیست؟ تجافی در لغت به معنای قرار نداشتن در جای و برداشتن چیزی از جای خود آمده و در کلمات فقها در …