تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکس


تاریخ :مرداد ۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکسدر بیلبورد معرفی حجاب در آمریکا تصویری از یک زن مسلمان محجبه کنار مریم مقدس وجود دارد و زیر آن نوشته شده است: دلیل هر دوی آن‌ها برای پوشیدن حجاب یکی است. تبلیغ حجاب در بزرگراه های آمریکا +عکس در بیلبورد معرفی حجاب در آمریکا تصویری از یک زن …