احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!


تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند. احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود! امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند.احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم …