اجسادی که بعد از ۲۰ سال تشییع شدند +عکس


تاریخ :تیر ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

اجسادی که بعد از ۲۰ سال تشییع شدند +عکسمردم مسلمان سارایوو برای استقبال و وداع با اجساد این کشته‌ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری بوسنی تجمع کردند. اجسادی که بعد از ۲۰ سال تشییع شدند +عکس مردم مسلمان سارایوو برای استقبال و وداع با اجساد این کشته‌ها در مقابل کاخ ریاست جمهوری بوسنی تجمع کردند.اجسادی …