جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه


تاریخ :مرداد ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :دین اسلام
تصویر ندارد

جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسهبرخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش مردم می‌دانند. جدال بر سر لباس شنای اسلامی زنان در فرانسه برخی شخصیت‌های فرانسه ممنوعیت پوشش لباس شناسی اسلامی در برخی شهرهای این کشور را مغایر با حق پوشش …