مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شد


تاریخ :آذر ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شددولت ایالت «اوتارکند» در شمال هندوستان اعلام کرد که کارمندان مسلمان دولت در روزهای جمعه می‌توانند از یک مرخصی ۹۰ دقیقه‌ای ویژه شرکت در نماز جمعه استفاده کنند. مرخصی کاری برای حضور در نماز جمعه تصویب شد دولت ایالت «اوتارکند» در شمال هندوستان اعلام کرد که کارمندان …