تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند!


تاریخ :آذر ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند!تمام کشورهای اسلامی باید از مسلمانانی که این چنین تحت ظلم قرار گرفته اند حمایت کنند؛ باید به همه دنیا بگوییم که مسلمانان در قرآن و پیامبر(ص)و اعتقادات اصلی و هدف اصلی هماهنگ هستند. تخریب سوریه را مغولان این زمانه انجام دادند! تمام کشورهای اسلامی باید از مسلمانانی …

فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!


تاریخ :آذر ۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند!رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند. فرشتگان به این خانه وارد نمی شوند! رسول خدا صلی الله علیه وآله در حدیثی به اهمیت خانه ای که مهمان وارد آن می شود، اشاره کرده اند.فرشتگان …