بانوان معتکف این استفتاء را بخوانند


تاریخ :فروردین ۳۰, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

بانوان معتکف این استفتاء را بخوانندمدت اعتکاف حداقل سه روز است و کمتر از آن صحیح نیست ، این سه روز از طلوع فجر روز اول تا مغرب روز سوم است; بنابراین اگر بعد از طلوع فجر، گرچه چند دقیقه با تاخیر به مسجد برسد، آن روز جزو اعتکاف به حساب نمی آید و چنانچه …