مهمترین اهداف شبکه های ماهواره ای چیست؟


تاریخ :آذر ۲۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

مهمترین اهداف شبکه های ماهواره ای چیست؟دشمن برای محو شدن روحیه انقلابی با به وجود آوردن هزاران شبکه ماهواره ای و بازی های رایانه ای سعی در تغییر باور های خانواده های ایرانی دارد. مهمترین اهداف شبکه های ماهواره ای چیست؟ دشمن برای محو شدن روحیه انقلابی با به وجود آوردن هزاران شبکه ماهواره ای …