انگشتر چرخاندن در هنگام قنوت چه حکمی دارد؟


تاریخ :اسفند ۱۱, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

برخی در قنوت نماز انگشتر خود را می چرخانند، اما حکم این کار چیست؟ عکس مد روز