افشای اعدامی های جدید شیعیان در عربستان +سند


تاریخ :اردیبهشت ۱۷, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

افشای اعدامی های جدید شیعیان در عربستان +سندده ها تن از بازداشت شدگان در زندان های عربستان که اکثر آنان از منطقه شیعه نشین قطیف هستند، در صف اعدام قرار دارند. افشای اعدامی های جدید شیعیان در عربستان +سند ده ها تن از بازداشت شدگان در زندان های عربستان که اکثر آنان از منطقه شیعه …