احکام اعتکاف بر اساس استفتائات رهبر معظم انقلاب


تاریخ :اردیبهشت ۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

احکام اعتکاف بر اساس استفتائات رهبر معظم انقلابدر آستانه سیزدهم رجب و آغاز ایام‌البیض احکام اعتکاف بر اساس استفتائات حضرت رهبر معظم انقلاب منتشر شد. احکام اعتکاف بر اساس استفتائات رهبر معظم انقلاب در آستانه سیزدهم رجب و آغاز ایام‌البیض احکام اعتکاف بر اساس استفتائات حضرت رهبر معظم انقلاب منتشر شد.احکام اعتکاف بر اساس استفتائات …