روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟


تاریخ :آذر ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟انسان ها در هنگام مرگ بعضی چیزها مثل شیطان و فرشتگان برایش متمثل می شود. حال کسی که سکته می کند وضعیتش چگونه است آیا او هم این شرایط برایش پیش می آید؟ روزهای قبل از مرگ چه اتفاقاتی برای انسان می افتد؟ انسان ها در …

احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!


تاریخ :آذر ۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود!امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند. احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم می شود! امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی نتیجه زیاده روی در احتیاط را بیان فرموده اند.احتیاط بیش از حد به بُزدلی ختم …

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند


تاریخ :خرداد ۲۶, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوندپیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه داران از آن وارد مى‌شوند را معرفی کردند. روزه‌داران از کدام در وارد بهشت می شوند پیامبر اکرم صلی الله عليه و آله وسلم درحدیثی، نام درى در بهشت که فقط روزه …