تصویر ندارد

سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر است اما باید توجه داشت که این موضوع اختصاص به ازدواج موقت ندارد . سرپرستی فرزندی که از ازدواج موقت به دنیا می آید با کیست؟ مسولیت فرزند در ازدواج موقت به عهده ی پدر …

گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمان


تاریخ :مرداد ۲۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمانشایع‌ترین منشا گرایش به اسلام یکی تحقیق و بررسی علمی و دیگری ازدواج است؛ یکی از این گرایشات گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمان است، زیرا پایبندی و وفاداری مسلمانان به خانواده بیشتر است. گرایش بانوان غربی به ازدواج با مردان مسلمان شایع‌ترین منشا گرایش به …

حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان


تاریخ :مرداد ۱۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :جوانان و دین
تصویر ندارد

حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجواناین نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت می گیرد. حکم ازدواج «عرفی» با دختران نوجوان این نوع ازدواج که در برخی مناطق ایران مرسوم شده است، شباهت هایی با ازدواج رسمی دارد و با شرایطی صورت …

ملاک ازدواج در قرآن کریم


تاریخ :اسفند ۲۰, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

در ازدواج، افراد داراي سليقه هاي مختلفي هستند و هر شخصي براي خود ملاك هايي در نظر مي گيرد، امّا از نظر قرآن کریم، و سنّت ملاك های مورد توجّه است… cars خرید غذا