ارزش اخلاص چقدر است؟


تاریخ :آذر ۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز
تصویر ندارد

ارزش اخلاص چقدر است؟امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی به عظمت اخلاص را بیان فرمودند. ارزش اخلاص چقدر است؟ امام حسن عسکری علیه السلام در حدیثی به عظمت اخلاص را بیان فرمودند.ارزش اخلاص چقدر است؟