تصویر ندارد

توصیه مهم امام حسن عسکری(ع) در کلام آیت الله جوادی آملیامام حسن عسکری(ع) فرمود: وصول به خدا و نِیل به مقام قُرب الهی یک راه طولانی است و پیمودن این راه طولانی مرکب می‌خواهد و بهترین و راهوارترین مرکب این سفر، نماز شب است. توصیه مهم امام حسن عسکری(ع) در کلام آیت الله جوادی آملی …