تصویر ندارد

روزنامه‌نگار آمریکایی: ضربه سعودی‌ها به اسلام را دریابیممهم‌تر از اسنادی که از احتمال دست داشتن عربستان در حادثه یازده سپتامبر می‌گوید، این است که عربستان سعودی افراط‌گرایی، نفرت، زن‌ستیزی و اختلاف شیعه و سنی را گسترش داده و اکنون نیز مشغول جنگ داخلی در خاورمیانه است. روزنامه‌نگار آمریکایی: ضربه سعودی‌ها به اسلام را دریابیم مهم‌تر …