گوشه ای اززندگانی امام موسی کاظم (ع)


تاریخ :اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

گوشه ای اززندگانی امام موسی کاظم (ع)
مادر امام موسی كاظم (ع) حميده كنيزي از اهل مغرب يا اندلس (اسپانيا) بوده است.

گوشه ای اززندگانی امام موسی کاظم (ع)

مادر امام موسی كاظم (ع) حميده كنيزي از اهل مغرب يا اندلس (اسپانيا) بوده است.
گوشه ای اززندگانی امام موسی کاظم (ع)

آپدیت نود ۳۲ ویروس کش

فانتزی

دیدگاه ها مسدود شده اند .