پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند


تاریخ :مرداد ۱۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند
سخنگوی رسمی کلیسای کاتولیک در مصر گفت: در آینده شاهد فصل جدیدی از روابط میان الازهر و واتیکان خواهیم بود و انتظار می رود پاپ فرانسیس به زودی به مصر سفر کند.

پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند

سخنگوی رسمی کلیسای کاتولیک در مصر گفت: در آینده شاهد فصل جدیدی از روابط میان الازهر و واتیکان خواهیم بود و انتظار می رود پاپ فرانسیس به زودی به مصر سفر کند.
پاپ فرانسیس به مصر سفر می کند

اندروید

دیدگاه ها مسدود شده اند .