عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش
نیروهای بسیج مردمی عراق (لحشد الشعبی) مقام امام زین العابدین (ع) در موصل را که توسط گروه تررویستی داعش منفجر شده است، آزاد کردند.

عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش

نیروهای بسیج مردمی عراق (لحشد الشعبی) مقام امام زین العابدین (ع) در موصل را که توسط گروه تررویستی داعش منفجر شده است، آزاد کردند.
عکس/ مقام امام زین العابدین(ع) پس از آزادسازی از دست داعش

دیدگاه ها مسدود شده اند .