عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید


تاریخ :فروردین ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید
موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است.

عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید

موعظه و نصیحت، کلید سعادت و رستگاری در دنیا و آخرت است.
عاقبت کسی که برای‌خنداندن مردم «دروغ» می‌گوید

بک لینک رنک ۴

فانتزی

دیدگاه ها مسدود شده اند .