شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!


تاریخ :بهمن ۱۹, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!
مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد!

شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!

مجری شبکه وهابی شرکت در جشن ۲۲ بهمن را حرام اعلام کرد!
شبکه وهابی: شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن حرام است!

دیدگاه ها مسدود شده اند .