زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس


تاریخ :تیر ۲, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس
تعدادی از زنان مسلمان آمریکایی برنامه ای با نام «همسایگان مسلمان خود را بشناس» در یک کتابخانه در آمریکا راه اندازی کردند و در حاشیه این برنامه، زنان و دختران آمریکایی این فرصت را به دست می آورند که حجاب اسلامی را تجربه کنند.

زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس

تعدادی از زنان مسلمان آمریکایی برنامه ای با نام «همسایگان مسلمان خود را بشناس» در یک کتابخانه در آمریکا راه اندازی کردند و در حاشیه این برنامه، زنان و دختران آمریکایی این فرصت را به دست می آورند که حجاب اسلامی را تجربه کنند.
زنان غیر مسلمانی که حجاب را تجربه کردند +عکس

دانلود سرا

دیدگاه ها مسدود شده اند .