حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند


تاریخ :اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند
حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد پاسخ گفته است.

حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند

حضرت آیت‌الله العظمی سیستانی به پرسشی درباره نوشیدن شراب در حدی باشد که انسان را از حالت خود درنیاورد پاسخ گفته است.
حکم مصرف شراب به حدی که مست نکند

بک لینک قوی

اسکای نیوز

دیدگاه ها مسدود شده اند .