ترازوی اعمال قیامت چگونه محاسبه می کند؟


تاریخ :دی ۲۱, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

ترازوی اعمال قیامت چگونه محاسبه می کند؟
امام صادق(علیه السلام) در حدیثی، برتری مُرکّب علماء بر خون شهداء را بیان فرمودند.

ترازوی اعمال قیامت چگونه محاسبه می کند؟

امام صادق(علیه السلام) در حدیثی، برتری مُرکّب علماء بر خون شهداء را بیان فرمودند.
ترازوی اعمال قیامت چگونه محاسبه می کند؟

دیدگاه ها مسدود شده اند .