انتشار قرآن جعلی با ۱۱۵ سوره توسط یک ایرانی!


تاریخ :تیر ۲۴, ۱۳۹۵ | نویسنده : | موضوع :نماز

انتشار قرآن جعلی با ۱۱۵ سوره توسط یک ایرانی!
یک ایرانی فراری دست به ترجمه قرآن کریم زده و نوشته‌های او با عنوان «قرآن» توسط انتشارات جهانی به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود.

انتشار قرآن جعلی با ۱۱۵ سوره توسط یک ایرانی!

یک ایرانی فراری دست به ترجمه قرآن کریم زده و نوشته‌های او با عنوان «قرآن» توسط انتشارات جهانی به طور گسترده‌ای توزیع می‌شود.
انتشار قرآن جعلی با ۱۱۵ سوره توسط یک ایرانی!

اخبار جهان

دیدگاه ها مسدود شده اند .