آیه ای که همه حروف عربی را دارد/عکس


تاریخ :اسفند ۴, ۱۳۹۴ | نویسنده : | موضوع :نماز

یکی از شگفتی‌ها و اسرار قرآن کریم اینکه تمامی حروف عربی دریک آیه از قرآن ذکر شده است.

ورزشی

دیدگاه ها مسدود شده اند .