حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی به پرسشی درباره اعتبار «کشف و شهود» به عنوان منبع کسب معرفت در قرآن پاسخ گفتند.

عکس

مرجع سلامتی

دیدگاه ها مسدود شده اند .